Tên sản phẩm Siro sơn thù du Solar Berry cô đặc Hàn Quốc
Giới thiệu sản phẩm Sơn thù du Hàn Quốc 50%, đường mía chưa tinh chế 30%, Oligosaccharide 20%
COMPANY NAME Mt.Jiri Special Crops Farming Co.Ltd
WEBSITE https://smartstore.naver.com/sansuyou

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

Thanh Toán

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : ₫25,000
  • Thời Gian Vận Chuyển : 3 - 7 ngày

Đổi Trả

Hỏi về Sản Phẩm