Tên sản phẩm Chiết xuất Doraji và lê lên men
Giới thiệu sản phẩm Lê Cô đặc 56%, Cô đặc Doraji 35%, và các chiết xuất các củ cải, chà là
COMPANY NAME Taegyeong F&B
WEBSITE www.cheongsum.com

To use or earn Naver Mileages, please check out through personal payment window.

Chọn sản phẩm với chi tiết như trên

Thanh Toán

Vận chuyển

  • Phương Thức Vận Chuyển : Chuyển phát
  • Khu Vực Vận Chuyển : Trên toàn quốc
  • Phí Vận Chuyển : ₫25,000
  • Thời Gian Vận Chuyển : 3 - 7 ngày

Đổi Trả

Hỏi về Sản Phẩm